Suomen Maallikkotuomarit ry – Finlands Lekmannadomare rf

Tuomarin vala | Lautamiesten eettiset ohjeet | Yhdistyksen säännöt

SLM ry / ML

tiedote EU järjestön synnystä


Magnus Erikssonin maanlaki n. 1350 oli perustana kuningas Kristofferin maanlaille 1442, jossa määrättiin, että kihlakunnan päämiehen on nimitettävä lautamiehiksi kansan keskuudesta 12 vapaaehtoista miestä.

Magnus Erikssonin maanlaki n. 1350
oli perustana kuningas Kristofferin maanlaille 1442, jossa määrättiin, että kihlakunnan päämiehen on nimitettävä lautamiehiksi kansan keskuudesta 12 vapaaehtoista miestä.

Suomen Maallikkotuomarit ry – Finlands Lekmannadomare rf

On perustettu v. 1971 valtakunnalliseksi lautamiesten etuja valvovaksi järjestöksi ylläpitämään ja edistämään hyvää lautamiestapaa ja muuta lautamiestietoutta.
Lautamiehiä eli maallikkotuomareita toimii Suomessa 1477 tällä kaudella.

Toimii yhteistyössä Oikeusministeriön, käräjäoikeuksien ja muiden oikeustoimijoiden kanssa tavoitteena laadullisesti hyvän oikeusturvan toteuttaminen yhteiskunnassa.

Järjestää vuosittain, yhdessä Oikeusministeriön kanssa, kaksi valtakunnallista koulutustapahtumaa, keväällä Lautamiespäivät (LMP) ja syyskuussa Koulutusristeilyn.
Pidettäviin luentoihin osallistuvat tuomioistuimen osapuolet valitun teeman ympärille.

Auttaa paikallisia lautamiesyhdistyksiä ja toimikuntia vuorottain HO-piirejä kiertävien Lautamiespäivä-tapahtumien järjestelyissä ja eri asioissa käräjäoikeuden kanssa.

Ylläpitää laamannin/lautamiesten yhteistyöryhmän- ja käräjäoikeuksien yhteyshenkilö-verkoston tietoja.

Yhteyshenkilöverkoston ja suoran jäsentiedottamisen kautta jäsenet saavat ajankohtaiset tiedotteet ja aina tarvittaessa ohjeita erilaisissa lautamiehiä koskevissa asioissa.
Julkaisee kaksi Maallikkotuomari -lehteä vuodessa. Lehdessä julkaistaan koulutustapahtumien luennot ja yhdistyksen muun toiminnan esittelyä.

Webmaster: Anu Heinänen

Toteutus:
Tiedonhallinta helpoksi THH Oy