Vetoomus lakivaliokunnalle 13.6.2013

Eduskunta                                                                                                       

 

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat

Lakivaliokunnan puheenjohtaja ja kansanedustajat

 

VETOOMUS

 

VASTUSTAMME ESITYKSIÄ LAUTAMIESTEN KÄYTÖN VÄHENTÄMISEKSI TUOMIOISTUINKOKOONPANOISSA.

 

Toteamme, että virkamiestyöryhmän ”Oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa vuosille 2013 – 2025”, lautamiehiin kohdistuvat supistukset ovat jo summina ja henkilömäärän vähennyksinä, kun sen sijaan muista asioista aiotaan vielä keskustella.

Maallikkotuomareihin kohdistuva vähennys on demokratian ja oikeusvaltion kannalta niin huomattava, ettei voida pitää hyväksyttävänä, että lopputulos eduskunnassa muodostuu vain tämän virkamiesesityksen mukaiseksi.

Virkamiestyöryhmän kokoonpanoon ei ole otettu maallikkotuomareita mukaan, sitä on vahvistettu kuitenkin muilla oikeustoimijoilla.

Oikeuden saannin kustannusrakenne on muutenkin vinoutunut kansalaisten ulottumattomiin jo aiemmin hyväksyttyjen muutosten johdosta. Tästä oli Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen selvitys muun muassa Helsingin Sanomissa.

 

Perustelut painotuksen muuttamiseksi

  • Nuorten ja ensikertalaisten juttuja tulee istua vain Lautamieskokoonpanossa ja nuorten kohdalla tätä tulee soveltaa poikkeuksetta.
  • Käräjäoikeuksien tuomitsemistoiminnan painottuminen kirjalliseen menettelyyn ja yhden tuomarin istuntoihin on ristiriidassa sen kanssa, että päätöksen tekoa ja lopputulosta on vanhastaan pidetty varmempana, kun se on tapahtunut kollegiaalisesti. Lautamiesjärjestelmä on tällöin verrattomasti halvempi vaihtoehto kuin usean virkatuomarin kokoonpano.
  • Kun ratkaisijoita on useita, vähenee mahdollisuus omavaltaisuuteen, jota voi esiintyä henkilön persoonallisuudesta riippuen yhden henkilön tai saman koulukunnan ratkaisuissa.
  • Käräjäoikeuden tuomioissa ei kysymys pääasiassa ole pykälänikkaroinnista, vaan sellaisen kohtuullisen ratkaisun löytämisestä, josta ei valiteta.
  • Ratkaisun laillisuuden valvominen on tietenkin ennen kaikkea virkatuomarin vastuulla, mutta harkinta- kysymyksissä maallikoiden panoksen hyödyntäminen on järkevää. Esimerkiksi englantilaisessa Rauhantuomarijärjestelmässä maallikot tuomitsevat, mutta apuna heillä on oikeusoppinut neuvonantaja.
  • Ratkaisut muodostuvat tällöin kompromisseiksi, jotka suurella todennäköisyydellä vastaavat paremmin yleistä oikeustajua kuin yhden henkilön tekemät tuomiopäätökset. Tiedeyhteisökin on tästä samaa mieltä.
  • Maallikoilla voi usein myös olla käytännön kokemusta sellaisilta elämän aloilta, joista ei ole omaa kokemusta ammattiaan harjoittavalla virkatuomarilla.
  • Maallikoiden käyttämistä ratkaisukokoonpanossa puoltaa pitkä perinne, sekä pyrkimys tuomioiden kohtuullisuuteen ja hyväksyttävyyteen, sekä kustannussyyt.
  • Lautamiesjärjestelmä ei ole koskaan ollut, eikä saa tulevaisuudessakaan olla virkatuomarijärjestelmän kilpailija sen kummemmin ammatillisen osaamisen kuin rahoituksen osalta.

 

Helsingissä 13. kesäkuuta 2013

 

Suomen Maallikkotuomarit ry

 

 

Matti Laukkanen                                                                                                           Anu Heinänen

puheenjohtaja                                                                                                                                                        järjestösihteeri

herastuomari                                                                                                                                                          lautamies

 

Liite: Maksetun julkisen oikeusavun kustannuskehitys vuosilta 2006 -2012, joka aikana oli korotus +38 %.