Suomen lautamiehet ry tiedote I 2013

Suomen lautamiehet ry

LEHDISTOTIEDOTE 3.1. 2013
Nimimuutos muhii lautamiesjärjestössä:

Valtuustojen valitsemista lautamiehistä maallikkotuomareita?
Saattaa olla vain ajan kysymys, että Suomessa on lautamiesten sijaan maallikkotuomareita.

-Kuntien joka neljäs vuosi valitsemat lautamiehet ovat oleellinen osa oikeudenjakojärjestelmäämme, lautamiehet tuovat oikeudenjakamiseen tärkeän kansalaisnäkökulman virkatuomareiden avuksi, he ovat maallikkotuomareita, muistuttaa Suomen lautamiehet ry:n puheenjohtaja herastuomari Matti Laukkanen.

-Pidän nimenmuutosta lautamiehistä maallikkotuomareiksi tärkeänä siksikin, että olemme jo nyt osa eurooppalaista maallikkotuomarijärjestelmää ja yhteistyö on tiivistä. Eurooppalaisen yhteistoimintajärjestön päämääränä on säilyttää kansalaisnäkökulma oikeudenjakojärjestelmissä.

-Mielestäni niin suomalaista kuin yhteistä eurooppalaistakin lautamiesjärjestelmää on pikemminkin vahvistettava, kuin heikennettävä, Laukkanen sanoo.
”Tarvitaan tehtävästä kertova nimi”
-Voidaan hyvinkin perustellusti sanoa että uusi, paremmin tehtävää ja sen olemusta kuvaava nimi tarvitaan, se olisi tarvittu jo vuosia sitten. Esimerkiksi eurooppalainen yhteistyö tulee tiivistymään nopealla aikavälillä ja myös tämä nimiasia on siinä merkittävässä roolissa, Laukkanen sanoo.

Laukkasen mukaan toinen merkittävä nimenmuutosta puoltava seikka ja näkökulma on se, että nykysuomalaisille varsinkaan nuorille sukupolville nimi ”lautamies” ei välttämättä kerro mitään ja tehtäväkuvaa se ei valaise lainkaan.

-Sen sijaan nimi ”maallikkotuomari” kertoo jo lähes kaiken. Se viestittää, että kysymyksessä on oikeuden maallikkojäsen erotuksena virkatuomarista, molemmillahan on periaatteessa sama tehtävä, Laukkanen sanoo.

Ripaus tasa-arvoa ja imagon kohottamista
-Ehkäpä maallikkotuomari -nimi toisi käytäntöön myös ripauksen tasa-arvoa. Nythän lautamiehinä on paljon naisia. Tuntuukin perin vanhakantaiselta, jos heitä nimitellään lautamiehiksi, Laukkanen pohtii.

-Maallikkotuomari -nimen tullessa käyttöön, tulisi mukaan ehkä myös uudenlaista arvostusta tärkeän tehtävän haltijalle, imago saattaisi nousta toiselle tasolle. Esimerkiksi Englannissa vastaavan tehtävän haltijat nauttivat yhtä suurta arvostusta kuin virkatuomaritkin.

-Mielestäni nimenmuutoksen aika olisi nyt, kun eurooppalainen yhteistyö maallikkotuomarijärjestöjen välillä on lähestymässä kulminaatiopistettään eli yhden ison kansainvälisen järjestön syntymistä. Itse asiassa eurooppalainen yhteistyöjärjestö on jo syntynytkin, parhaillaan viimeistellään organisaation rakennetta, Laukkanen toteaa.