Suomen lautamiehet ry lehdistötiedote I 2014

LEHDISTÖTIEDOTE 17.3.2014

julkaisuvapaa

 

 

Maallikkotuomaripäivät Kuopiossa 22.-23.3. 2014:

 

Maallikkonäkemyksen vähenemisuhka

askarruttaa maallikkotuomareita

 

Kuopiossa viikonloppuna 22.-23.3. 2014 järjestettäville Maallikkotuomaripäiville odotetaan noin sataa osallistujaa eri puolilta Suomea. Maallikkotuomaripäivien ensimmäisen päivä sisältää koulutusta ja toinen päivä on varattu vuosikokoukselle.

Yleisenä keskustelunaiheena päivillä on valtiovallan myötävaikutuksella tapahtuva maallikkotuomareiden eli lautamiesten vähentämiskaavailut.

 

-Lautamiesten määrää yritetään taas vähentää ja jopa kesken istuntokauden. Nyt valittuja lautamiehiä on ollut 1738 henkilöä ja istuntojen määrä on ollut noin 1/kk/henkilö. Oikeusministeriön asettama neuvottelukunta kokoontui syksyllä 2013 useita kertoja ja sen mietinnön tuloksena lautamiesten määrää per istunto yritetään vähentää kolmesta kahteen ja useamman lautamiehen istunnoista vähennetään yksi, sanoo Suomen Maallikkotuomarit ry:n puheenjohtaja herastuomari Matti Laukkanen.

-Tämänkin aiotun vähennyksen vuoksi on erittäin tärkeää, että meillä on lautamiesten asioita ajava valtakunnallinen jäsenjärjestö.

-Järjestömme jäsenet ovat aktiivisia, he arvostavat tärkeää tehtäväänsä maallikkotuomareina. Suomen Maallikkotuomari ry on yhdessä Oikeusministeriön kanssa järjestänyt lautamies- ja koulutuspäiviä.

-Laamannien kanssa yhteistyössä on jatkettu yhteistyöryhmäverkoston täydentämistä perustamalla uusia ”Laamannin/ lautamiesten yhteistyöryhmiä”, joissa on aktiivisia lautamiesedustajia kunkin käräjäoikeuspiirin eri alueilta.

Paikallisella toiminnalla on kokonaisuuden kannalta suuri merkitys hovioikeuspiirien alueella. Aktiiviset lautamiehet ovat tässä tehtävässä avainroolissa.

 

Haasteita

 

Puheenjohtaja Laukkasen mukaan yhdistyksen toiminnan suuri haaste on se, miten turvataan yhdistyksen jäsenille mielenkiintoa ylläpitävää ja aktiivista toimintaa tästäkin eteenpäin.

Laukkanen painottaa, että  yhdistyksen vakaan talouden turvaaminen ja toimiva hallitus ovat avainasioita.

-Kansainvälinen EU-laajuinen yhteistyö maallikkotuomareiden kesken korostuu ja tiivistyy, samoin vuorovaikutus yhteistyötahojen kanssa. Kansainvälisen toiminnan merkitys kasvaa tulevaisuudessa ja samoin hallituksen jäsenten aktiivinen asioiden toiminta ja tarvittavien kokouksen pitotapa, Laukkanen arvioi.

Hän uskoo, että maallikkotuomarijärjestelmä tulee jatkossakin olemaan oleellinen osa suomalaista oikeuskäytäntöä. Uutta muuttuvassa toimintaympäristössä ovat puheenjohtaja Laukkasen mukaan kansainvälistymisen tuomat haasteet.

 

 

 

Tiedotusvälineet!

tiedotustilaisuus lauantaina 22.3. klo 10 Hotelli Atlas, opastus ala-aulasta.

 

Toimittajat ovat myös tervetulleita seuraamaan lauantain koulutuspäivää ja sunnuntaina järjestettävää Suomen Maallikkotuomarit ry:n vuosikokousta, jossa mm valitaan järjestölle uusi puheenjohtaja. Nykyinen puheenjohtaja helsinkiläinen herastuomari Matti Laukkanen on ilmoittanut luopuvansa tehtävästä. Ehdolla uudeksi puheenjohtajaksi on Jouni Elomaa Turusta

 

Lisätietoja: Suomen Maallikkotuomarit ry:n puheenjohtaja

herastuomari Matti Laukkanen, puhelin 040 413 5000

puheenjohtaja@suomenmaallikkotuomarit.fi

www.suomenmaallikkotuomartit.fi

 

 

 

(Suomen maallikkotuomarit ry ja sen jäsenet ovat edistämässä niitä arvoja, joita lautamiesjärjestelmä on jo vuosituhannen edustanut suomalaisen oikeuslaitoksen historiassa: kansan oikeustajua, demokraattista kontrollia ja myös vahvistamassa kansalaisten luottamusta oikeuslaitokseen ja sen tekemiin päätöksiin)

 

(Sähköpostin lähettäjä: Suomen Maallikkotuomarit ry / tiedotus / toimittaja Kari Mustonen

0400 821 427, kari.mustonen@kolumbus.fi)