Lautamiesten eettiset ohjeet

 1. Lautamiestoiminta perustuu maallikkoedustajuuteen, rehellisyyteen ja tasapuolisuuteen ja toimintaa sitoo annettu vala tai vakuutus.
 2. Lautamiehen tulee toimia Suomen lain ja säännöstöjen mukaan päämääränä oikeuden toteutuminen.
 3. Lautamies ei saa koskaan vääristellä lakia eikä edistää
  vääryyttä.
 4. Lautamiehen tulee toimia aina rehellisesti ja ymmärryksensä
  sekä omantuntonsa mukaisesti.
 5. Lautamiehen tulee olla oikeudenmukainen.
 6. Lautamiehen tulee olla lahjomaton.
 7. Lautamiehen tulee olla riippumaton ja hänen on huomioitava
  esteellisyytensä.
 8. Lautamiehen on aina pysyttävä totuudessa, hän ei saa
  vääristellä lakia eikä edistää vääryyttä.
 9. Lautamiehen tulee toimia tasapuolisesti muistaen, että kaikki
  kansalaiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
 10. Lautamiehen tulee kohdella kunnioittavasti kaikkia
  oikeusprosessiin osallistuvia.
 11. Lautamiestä sitoo salassapitovelvollisuus.
 12. Lautamiehen tulee toimia tehtävässään arvokkaasti
  muistaen, että hän edustaa osaltaan suomalaista oikeuslaitosta.