Lautamiespäivien avauspuheenvuoro 22.3. 2014

Lautamiespäivien avauspuheenvuoro -22.3. 2014 noin klo 11 Kuopiossa
puheenjohtaja Matti Laukkanen

1. Alkusanat: Arvoisat luennoitsijat ja kutsuvieraat, hyvät lautamiehet. On kunnia saada olla täällä Savon-maan pääkaupungissa Kuopiossa. Ja heti aluksi haluan kiittää HO-piirin järjestely-toimikuntaa ja alueen maakuntia siitä myötämielisyydestä, jolla nämä LMP:t on toteutettu.

Näiden lautamiespäivien koulutuksellinen teema on ”Rajat ylittävä rikollisuus”.
Meillä on ollut vuodesta vuoteen kunnia saada luennoitsijoiksemme erityisalojensa huippuosaajia ja se tulee näkymään myös tämän päivän koulutuksellisessa osuudessa.

Arvoisat luennoitsijat. Teitä meidän on jälleen kiittäminen siitä, että näiden maallikko-tuomaripäivien luento-osuus tulee olemaan tehokas tietopaketti, josta me kukin voimme ammentaa työhömme tärkeää tietoa ja saada muistiimme uusiakin näkemyksiä. Nyt näkökulma on tietyllä tavalla myös itäsuomalainen.

2.
Kiitän jo tässä yhteydessä oikeusministeriötä ja Käräjäoikeutta siitä panoksesta, jolla se on vuosien myötä osallistunut yhdistyksemme elinvoimaisuuden säilyttämiseen.
Kansanedustuslaitostamme ei ole kiitosta ansainnut, kiitän heitä sitten kun päättäjämme ovat oikeasti paneutuneet suomalaisen oikeudenhoidon kulmakiven eli maallikko-tuomarijärjestelmän säilyttämistoimenpiteisiin lainsäädäntätoimien avulla.

Olisi tietysti hienoa saada kiittää kansan-edustuslaitostamme myös siitä, että lauta-miesjärjestelmää olisi valtiovallan myötä-vaikutuksella voimistettu, vahvistettu, mutta tämänhetkisen tiedon ja kokemuksen valossa maallikkotuomareiden olemassaolon turvaaminen on melkoiselta osaltaan eurooppalaisen tiivistyvän yhteistyön varassa.
3. Se ei tietenkään sulje pois kansallisten maallikko-tuomarijärjestöjen tekemää tärkeää ruohonjuuritason työtä. Kansalaisnäkökulmat on saatava esiin, jos ne hukataan, saattaa kansalaisten oikeuskäsitys kadota oikeudenhoidosta kokonaan.
On muistettava, että oikeudenhoitojärjestelmä on kansalaisia varten. Eikä niin, että kansalaiset ovat oikeudenhoitojärjestelmää varten.

Hyvät kuulijat: Tähän väliin muistutan, että suomalaisten maallikkotuomareiden asema oikeudenjakojärjestelmässä on paradok-saalinen, suorastaan järjenvastainen: kansalaiset haluavat sen säilyvän, mutta valtiovallan myötävaikutuksella ja säästö-vaatimuksilla sen olemassaolo on kyseen-alaistettu. Kun yhteiskunta kansainvälistyy, rikollisuus on kansainvälistä, eikö oikeudenhoitojärjestelmiä pitäisi päinvastoin vahvistaa ja kansalaisnäkökulmia lisätä?

Lainaan tähän väliin otteita Maallikkotuomari -lehden viime vuoden viimeisen numeron pääkirjoituksestani.

4. Siinä totesin, että me suomalaiset olemme tottuneet melko monessa asiassa tekemään niin kuin meitä ”viisaammat” kehottavat.
Vaan missä on viisaus? Kun joskus 70-luvulla meitä kehotettiin säästämään energiassa, me säästimme. Mikä oli seuraus? Seuraus oli se, että säästämisen seurauksena energiahinnat nousivat.
Tämän kaltaisia seurauksia on tullut liian monista yhteiskunnan eri osiin kohdistuneista säästöistä. Kokemukset ovat pelottavia.

Erittäin pelottavalta tuntuu ajatus, että suomalainen maallikkotuomarijärjestelmä ajettaisiin kokonaan alas. Jos niin kävisi, olisi puhe demokraattisesta oikeudenjakojärjestelmästä vain kimppu kauniita sanoja.
5. On totta, että todellisuudessa ns. lautamieskuluissa säätäminen on vain rahojen siirtoa taskusta toiseen. Hölmöläisten peiton-jatkamista kuten ansioitunut kolumnistimme eräässä asiantuntijapakinassaan lehdessämme kirjoitti.

Maallikkotuomarijärjestelmään kohdistuvat säästöt merkitsevät myös sitä, että oikeuden-jakojärjestelmä etääntyy meistä näkymättömiin, tuntemattomaksi hahmoksi, jossa tuntemat-tomat tahot kahmivat rahaa. Näin ollen voi kysyä, kuka säästää, missä ja miten?

Käytännössä säästämisen pitäisi merkitä turvaa.
Tässä ajassa säästäminen merkitsee liian usein uhkaa. Tähän uhkaan ovat havahtuneet myös kollegajärjestömme Euroopassa. Eurooppalainen yhteistyö onkin voimistunut ja yhä voimistumassa, jotta myös kansalais-näkökulma säilyisi ja voimistuisi ja osin yhtenäistyisi eurooppalaisissa oikeuden-jakojärjestelmissä.

6. Monissa Euroopan maissa maallikkotuomarius -instituutioilla varsin suuri arvo- ja päätösvalta, että Suomen Maallikkotuomarit ry on eurooppalaisen maallikkotuomari -yhteistyön uranuurtaja. Suomestahan tämä yhteistyö on liikkeelle lähtenyt.

Tämän vuoden näkymistä mainitsen että järjestönä osallistumme perustettavan maallikkotuomarijärjestö-organisaation jatkoperustamistoimenpiteisiin tämän kevään aikana EU-maallikkotuomarikokouksessa joka järjestetään Budapestissa toukokuussa.

Tuon kokouksen tavoite on vaikuttaa siihen, että tuomioistuinten toimintatapa- muutoksien yhteydessä vahvistetaan ja vakiinnutetaan maallikkotuomareiden osuutta oikeudenjäseninä kaikissa EU maissa.

7. Käytössä olevin resurssein tuetaan Viron, Latvian ja Liettuan lautamiesten yhdistys-toiminnan järjestäytymistä muun EU:n alueen tasolle.

Hyvät kuulijat
Koska tämä on viimeinen maallikkotuomari-päivien avauspuheenvuoroni puheenjohtajana, haluan tässä yhteydessä osoittaa lämpimät kiitokseni kaikille yhteistyötahoillemme, jäsenistöllemme, teille kaikille.
Tulemme jatkamaan monipuolista koulutustoimintaamme ja todennäköisesti myös otamme uusia keinoja käyttöömme.

Meille asiantuntijaluennot ovat olleet ja ovat jatkossakin merkittävä voimavara ja tiedon lähde. Luennot tarjoavat ja ovat tarjonneet meille reaaliaikaisia tietoja kaikilta oikeudenhoidon ja lakien valvonnan tasoilta.
Toivotan teille kaikkea hyvää ja muistutan, että nämä lautamies- eli maallikkotuomaripäivät ovat meille myös tapaamis- ja virkistystilaisuus, kokemustenvaihtoareena.

8. Jatkamme olemassaoloamme ja yhä uudelleen kiitän teitä kaikkia: on tärkeää, että olette olemassa.

Kutsu nyt hallitusneuvos ap. ylijohtaja Heikki Liljeroosin Oikeusministeriöstä.
Heikki on meidän Yhdistyksemme Kunniajäsen, ehkäpä hän on siis vanhin mukana oleva jäsenemme – täällä tänään. Tervetuloa!