LAUTAMIESLEHDEN 1-2013 PÄÄKIRJOITUS

”Avoin kirje kansanedustajillemme”

 

Oikeuslaitos tarvitsee kaikki osaset, jotka siinä ovat. Oikeuslaitos tarvitsee ikkunan, josta se voi katsoa kentälle. Maallikkotuomarijärjestelmä on tuo ikkuna. Nyt on vallalla eräänlainen vauhtisokeus eikä vauhdikkaassa säästämis- ja kulujen karsimisvimmassa välttämättä haluta ajatella sitä, mikä on oikeuslaitoksen perimmäinen tehtävä ja tarkoitus. Sen sijaan ajatellaan pelkästään rahaa. Järkevöittämisestä ei ole pahaa sanottavaa.

 

On yhä uudestaan kysyttävä: Kumpi on tärkeämpää, se että kansalaiset saavat näkemyksensä oikeasta ja väärästä kuuluviin, vai se, etteivät saa? Jo nyt on havaittavissa isoja ristiriitoja ns. tavallisen kansan oikeustajun ja rikollisten saamien tuomioiden välillä. Tietysti laki on laki, mutta ei asia niin yksinkertainen ole.

Lautamiesjärjestelmän eli maallikkotuomarijärjestelmän romuttaminen tai jo se, että lautamiesten käyttöä radikaalisti supistetaan oikeudenjakamisessa, merkitsee sitä, että tulevaisuudessa saattaa oikeuden-jakaminen olla, vastoin avoimuuden ja näkyvyyden periaatetta, täysin suljettujen ovien takana, pimennossa, tilassa johon kansalaisen näkemys ja oikeudentaju ei ulotu. Puhumme avoimuudesta ja päätännän läpinäkyvyydestä, mutta kuinka on peruskivemme oikeudenjakorakennelmamme osalta?

 

Kun oikeuslaitosta ja oikeudenjakamista halutaan ajaa yhä enemmän sisäpiiriin muun muassa lautamiesten käyttöä vähentämällä, mitä siitä voi seurata? Siitä voi seurata se, että tulevina vuosikymmeninä jonkinlainen kansalaisnäkökulmaa edustava järjestelmä on perustettava uudestaan. Demokratia vaatii läpinäkyvyyttä ja maallikkotuomarijärjestelmä on molemminpuolisen läpinäkyvyyden tärkeä turvaaja.

 

Arvelen, että jos maallikkotuomarijärjestelmä romutetaan, ei kulu vuosikymmentäkään kun virkamiehet ovat itse vaatimassa vastaavanlaista Euroopan laajuista kansalaiselintä takaisin omilla kriteereillään ja uudella koulutustaustalla.

 

Kansanedustajillemme tiedoksi: Oikeudenjakaminen ei ole ”kirurgiaa”, eikä pelkkää matematiikkaa tai penninvenyttämistä, oikeuden jakaminen on kokonaan muuta. Se on eräs yhteiskunnan peruspilareista. Ja niin kauan kuin yhteiskunnassa oikea ja väärä taistelevat keskenään, niin kauan on tarve tietää, mikä on kansan käsitys oikeasta ja väärästä. Me maallikkotuomarit olemme juuri tätä varten, olemme eräänlaisia oikeuden ja kohtuuden elementtejä nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa emmekä kilpailijoita virkatuomarille.

 

Tosiasia on, että yhteiskuntamme ja sen oikeuslaitos ovat käymistilassa, murroksessa. Nyt oikeudenjakojärjestelmää karsitaan ja uudistusvimmassa unohdetaan kohde eli ihminen, jota varten oikeusjärjestelmä on rakennettu. Paluuta käräjäkiville ei ole, jolloin ihminen oli keskiössä.

Kun oikeutta jaetaan, on kysymyksessä aina rahaa suuremman arvot. Aina. Tämä on hyvä muistaa myös silloin, kun karsitaan kansalaisten perusoikeuksia. Ja sitähän lautamiesjärjestelmän alasajoaikeet merkitsevät. Olisiko sittenkin parempi katsoa, kuin katua?

 

Kolumnistimme Hannu Laitinen kirjoittaa tämän lehden kolumnissaan hölmöläisten peiton jatkamisesta. Olen täysin samaa mieltä. Meistä jokainen tietää, ettei energiaa synny tyhjästä, vain energian muoto muuttuu. Niinpä oikeuslaitoksemme karsinnoissa olisi syytä miettiä myös sitä, että kun jostain säästetään, jostain toisesta kulmasta repeää. Ja jos oikeudenjakojärjestelmässä repeää, on repeämän keskellä ihan tavallinen ihminen, hän, jonka turvaksi lait on laadittu.

Oikeudenjakojärjestelmä ei saa olla vauhtisokeuden koekenttä.  Ja erityisesti ja juuri nyt on muistettava etteivät kansalaiset ole oikeuslaitosta varten vaan oikeuslaitos on kansalaisia varten.

 

Rikollisuus on kansainvälistä, monimuotoista ja ennen kaikkease onlisääntynyt. Mitä sitten yhteiskunnan korkein päättävä elin kansanedustuslaitos ja sen alainen oikeuslaitos tekevät?

Ne karsivat ja säästövaatimuksillaan rapauttavat rakennelmaa, jolla pitäisi olla rikollisuutta hillitsevä ja kansalaisen turvaa lisäävä vaikutus. Paradoksiltahan tämä lähinnä näyttää.

 

Puheenjohtaja Matti Laukkanen ht.