Aihearkisto: Lehdistötiedote

Suomen lautamiehet ry lehdistötiedote I 2014

LEHDISTÖTIEDOTE 17.3.2014

julkaisuvapaa

 

 

Maallikkotuomaripäivät Kuopiossa 22.-23.3. 2014:

 

Maallikkonäkemyksen vähenemisuhka

askarruttaa maallikkotuomareita

 

Kuopiossa viikonloppuna 22.-23.3. 2014 järjestettäville Maallikkotuomaripäiville odotetaan noin sataa osallistujaa eri puolilta Suomea. Maallikkotuomaripäivien ensimmäisen päivä sisältää koulutusta ja toinen päivä on varattu vuosikokoukselle.

Yleisenä keskustelunaiheena päivillä on valtiovallan myötävaikutuksella tapahtuva maallikkotuomareiden eli lautamiesten vähentämiskaavailut.

 

-Lautamiesten määrää yritetään taas vähentää ja jopa kesken istuntokauden. Nyt valittuja lautamiehiä on ollut 1738 henkilöä ja istuntojen määrä on ollut noin 1/kk/henkilö. Oikeusministeriön asettama neuvottelukunta kokoontui syksyllä 2013 useita kertoja ja sen mietinnön tuloksena lautamiesten määrää per istunto yritetään vähentää kolmesta kahteen ja useamman lautamiehen istunnoista vähennetään yksi, sanoo Suomen Maallikkotuomarit ry:n puheenjohtaja herastuomari Matti Laukkanen.

-Tämänkin aiotun vähennyksen vuoksi on erittäin tärkeää, että meillä on lautamiesten asioita ajava valtakunnallinen jäsenjärjestö.

-Järjestömme jäsenet ovat aktiivisia, he arvostavat tärkeää tehtäväänsä maallikkotuomareina. Suomen Maallikkotuomari ry on yhdessä Oikeusministeriön kanssa järjestänyt lautamies- ja koulutuspäiviä.

-Laamannien kanssa yhteistyössä on jatkettu yhteistyöryhmäverkoston täydentämistä perustamalla uusia ”Laamannin/ lautamiesten yhteistyöryhmiä”, joissa on aktiivisia lautamiesedustajia kunkin käräjäoikeuspiirin eri alueilta.

Paikallisella toiminnalla on kokonaisuuden kannalta suuri merkitys hovioikeuspiirien alueella. Aktiiviset lautamiehet ovat tässä tehtävässä avainroolissa.

 

Haasteita

 

Puheenjohtaja Laukkasen mukaan yhdistyksen toiminnan suuri haaste on se, miten turvataan yhdistyksen jäsenille mielenkiintoa ylläpitävää ja aktiivista toimintaa tästäkin eteenpäin.

Laukkanen painottaa, että  yhdistyksen vakaan talouden turvaaminen ja toimiva hallitus ovat avainasioita.

-Kansainvälinen EU-laajuinen yhteistyö maallikkotuomareiden kesken korostuu ja tiivistyy, samoin vuorovaikutus yhteistyötahojen kanssa. Kansainvälisen toiminnan merkitys kasvaa tulevaisuudessa ja samoin hallituksen jäsenten aktiivinen asioiden toiminta ja tarvittavien kokouksen pitotapa, Laukkanen arvioi.

Hän uskoo, että maallikkotuomarijärjestelmä tulee jatkossakin olemaan oleellinen osa suomalaista oikeuskäytäntöä. Uutta muuttuvassa toimintaympäristössä ovat puheenjohtaja Laukkasen mukaan kansainvälistymisen tuomat haasteet.

 

 

 

Tiedotusvälineet!

tiedotustilaisuus lauantaina 22.3. klo 10 Hotelli Atlas, opastus ala-aulasta.

 

Toimittajat ovat myös tervetulleita seuraamaan lauantain koulutuspäivää ja sunnuntaina järjestettävää Suomen Maallikkotuomarit ry:n vuosikokousta, jossa mm valitaan järjestölle uusi puheenjohtaja. Nykyinen puheenjohtaja helsinkiläinen herastuomari Matti Laukkanen on ilmoittanut luopuvansa tehtävästä. Ehdolla uudeksi puheenjohtajaksi on Jouni Elomaa Turusta

 

Lisätietoja: Suomen Maallikkotuomarit ry:n puheenjohtaja

herastuomari Matti Laukkanen, puhelin 040 413 5000

puheenjohtaja@suomenmaallikkotuomarit.fi

www.suomenmaallikkotuomartit.fi

 

 

 

(Suomen maallikkotuomarit ry ja sen jäsenet ovat edistämässä niitä arvoja, joita lautamiesjärjestelmä on jo vuosituhannen edustanut suomalaisen oikeuslaitoksen historiassa: kansan oikeustajua, demokraattista kontrollia ja myös vahvistamassa kansalaisten luottamusta oikeuslaitokseen ja sen tekemiin päätöksiin)

 

(Sähköpostin lähettäjä: Suomen Maallikkotuomarit ry / tiedotus / toimittaja Kari Mustonen

0400 821 427, kari.mustonen@kolumbus.fi)

Suomen lautamiehet ry tiedote I 2013

Suomen lautamiehet ry

LEHDISTOTIEDOTE 3.1. 2013
Nimimuutos muhii lautamiesjärjestössä:

Valtuustojen valitsemista lautamiehistä maallikkotuomareita?
Saattaa olla vain ajan kysymys, että Suomessa on lautamiesten sijaan maallikkotuomareita.

-Kuntien joka neljäs vuosi valitsemat lautamiehet ovat oleellinen osa oikeudenjakojärjestelmäämme, lautamiehet tuovat oikeudenjakamiseen tärkeän kansalaisnäkökulman virkatuomareiden avuksi, he ovat maallikkotuomareita, muistuttaa Suomen lautamiehet ry:n puheenjohtaja herastuomari Matti Laukkanen.

-Pidän nimenmuutosta lautamiehistä maallikkotuomareiksi tärkeänä siksikin, että olemme jo nyt osa eurooppalaista maallikkotuomarijärjestelmää ja yhteistyö on tiivistä. Eurooppalaisen yhteistoimintajärjestön päämääränä on säilyttää kansalaisnäkökulma oikeudenjakojärjestelmissä.

-Mielestäni niin suomalaista kuin yhteistä eurooppalaistakin lautamiesjärjestelmää on pikemminkin vahvistettava, kuin heikennettävä, Laukkanen sanoo.
”Tarvitaan tehtävästä kertova nimi”
-Voidaan hyvinkin perustellusti sanoa että uusi, paremmin tehtävää ja sen olemusta kuvaava nimi tarvitaan, se olisi tarvittu jo vuosia sitten. Esimerkiksi eurooppalainen yhteistyö tulee tiivistymään nopealla aikavälillä ja myös tämä nimiasia on siinä merkittävässä roolissa, Laukkanen sanoo.

Laukkasen mukaan toinen merkittävä nimenmuutosta puoltava seikka ja näkökulma on se, että nykysuomalaisille varsinkaan nuorille sukupolville nimi ”lautamies” ei välttämättä kerro mitään ja tehtäväkuvaa se ei valaise lainkaan.

-Sen sijaan nimi ”maallikkotuomari” kertoo jo lähes kaiken. Se viestittää, että kysymyksessä on oikeuden maallikkojäsen erotuksena virkatuomarista, molemmillahan on periaatteessa sama tehtävä, Laukkanen sanoo.

Ripaus tasa-arvoa ja imagon kohottamista
-Ehkäpä maallikkotuomari -nimi toisi käytäntöön myös ripauksen tasa-arvoa. Nythän lautamiehinä on paljon naisia. Tuntuukin perin vanhakantaiselta, jos heitä nimitellään lautamiehiksi, Laukkanen pohtii.

-Maallikkotuomari -nimen tullessa käyttöön, tulisi mukaan ehkä myös uudenlaista arvostusta tärkeän tehtävän haltijalle, imago saattaisi nousta toiselle tasolle. Esimerkiksi Englannissa vastaavan tehtävän haltijat nauttivat yhtä suurta arvostusta kuin virkatuomaritkin.

-Mielestäni nimenmuutoksen aika olisi nyt, kun eurooppalainen yhteistyö maallikkotuomarijärjestöjen välillä on lähestymässä kulminaatiopistettään eli yhden ison kansainvälisen järjestön syntymistä. Itse asiassa eurooppalainen yhteistyöjärjestö on jo syntynytkin, parhaillaan viimeistellään organisaation rakennetta, Laukkanen toteaa.