Aihearkisto: Ajankohtaista

LMP:n AVAUS JYVÄSKYLÄSSÄ 16.3.2013

LMP:n AVAUS JYVÄSKYLÄSSÄ 16.3.2013

puheenjohtaja ht Matti Laukkasen puhe

 

LAUTAMIESPÄIVIEN AVAUS.                                     1.

 

                 Arvoisa Vaasan HO-presidentti ja arvoisat luennoitsijat ja hyvät   Lautamiespäivien osallistujat. Omasta puolestani toivotan Teidät myös lämpimästi tervetulleeksi tänne Jyväskylään.

Lautamiespäivät kiertävät HO-piirejä. Keski-Suomen käräjäoikeuden lautamiestoimikunta yhdessä Laamanni Tapani Koppisen kanssa ovat yhdessä luoneet puitteet tälle alkavalle koulutusseminaarillemme. Kiitokset

heille näin etukäteen, sillä tulemme valmiiseen katettuun pöytään.

 

Hyvät kuulijat

Tiedämme, että oikeusministeriö on säästöpaineiden kourissa.

Siitä huolimatta haluan muistuttaa eräästä tärkeästä asiasta:

Lautamiesjärjestelmä ei ole koskaan ollut, eikä saa tulevaisuudessakaan olla virkatuomarijärjestelmän kilpailija sen kummemmin ammatillisen osaamisen kuin rahoituksenkaan sektorilla.

Sen sijaan lautamiesjärjestelmä on kiinteä oikeudenjakojärjestelmän yhteistyöelin.

Tämä olisi muistettava kun säästöjä pohditaan.

On ollut lähes valtakunnallinen häpeä, että lautamiehiä on vähennetty säästöihin vedoten, samalla kun esimerkiksi rikollisuuden lisääntyminen ja rikostyyppien moni muotoistuminen on tosiasia ja kansalaisten hämmennys on lisääntynyt.

=========================

Lautamiesten käytön vähentämisestä on ollut jatkuvaa.

Naapurimaastamme Virosta kantautui viestiä, että siellä parasta aikaa keskustellaan eduskunnassa tehdyn Aloitteen Pohjalta, siitä,että

LM-järjestelmä lakkautetaan tarpeettomana ja Siirrytään ns. Juridis- Akateemiseen rikosprosessi-kokoonpanoon, jossa Näyttö- ja Tuomioistuin arviointi tapahtuu”.

  • Vähän tämän suuntaista toimintavivahdetta on meidänkin oikeudenhoidon kehittämisjärjestelmissä, sillä lautamiehet eivät ole osallistuneet yhteenkään yhteistoimintakomiteaan tai seminaariin yli vuosikymmeneen.

=========================

Nyt valtiovallan toimesta on vihjaistu, että meidän tulisi tehdä ehdotus                  lautamiesten valintatavalle, jossa näkyvä poliittinen kytkentä ei ohjaisi                  vaatimus-,                  halukkuus- ja sitoutumistasoa lautamiestehtävään                  pyrkivälle. Valinta tulisi myös tietyiltä fyysisiltä vaatimuksiltaan samaksi    kuin virkatuomarilla on. Jos näin on, niin varmaankin ehdotus koskee myös          palkkiorintamaa.

.                Lautamiestehtävään halukkailla henkilöillä pitäisi olla mahdollisuus                  ilmoittautua tehtävään esimerkiksi oikeusministeriön avaamilla www-                 sivustoilla ilman mitään puoluesidonnaisuutta huomattavasti aikaisemmin     ennen vaaleja.

==========================

EHKÄTÄSSÄ VOISIN KERTOA VUODEN 1580 VALINTAPERUSTELUT:

Jossa sanotaan, että 12 lautamiestä valittiin seuraavasti: Ei valittu rähjiä, eikä puliveivareita, vaan toimeliaita ja sellaisia jotka ottivat homman vapaehtoisesti vastaan.

Aateliset eivät kelvanneet, eivät myöskään papit ja upseerit.

Kun kerran valittiin, niin siitä ei ”sitten takaperin käyty ulos” ja siihen ei kellään ollut nokan koputtamista paitsi kuninkaalla, jolla oli valta potkaista pellolle kaikki Hanttapuli”. Varmaankin jo tuolloin ajateltiin asioiden sujumista ja valittavien taustoja.

 

4. Muistutan vielä

Virkatuomarit ja me maallikkotuomarit olemme samalla puolella, samassa veneessä ja meillä on yhteinen päämäärä, jonka tarkoituksena on saada kansalaiselle se oikeus, mikä hänelle kuuluu.

Päämäärä on myös tuoda kansalaisten oikeudentaju mukaan ja samalla lisätä kansalaisten luottamusta oikeudenkäyttöön.

En väitä, että kansalaisten luottamusta ei oikeudenjakojärjestelmällä olisi, mutta lautamiesjärjestelmän mahdollisesti kuihduttua pois, voisi samalla lähteä myös osa kansalaisten uskosta demokraattiseen oikeudenkäyttöön.

5. Arvoisat lautamiespäivien osanottajat

En malta olla puuttumatta tähän nimiasiaan, jota on jonkin verran käsitelty myös julkisuudessa. Huomisessa vuosikokouksessa päätämme, muuttuuko yhdistyksen medianimi -lautamies kauttaaltaan nimeksi maallikkotuomari. (ei koske lautamiestä)

Vaikka kysymyksessä on vain nimi, on sillä kokoansa suurempi merkitys tässä ajassa, jossa eurooppalainen yhteistyö on käynnissä ja lisääntymässä. Nimellä on merkitystä, maallikkotuomari -nimike on myös tasa-arvoinen.

 

Lautamies nimihän syntyi silloin kun lautamiehet olivat pelkästään manttaalimiehiä.

Kuinka moni tietää mikä oli manttaalimies? Nyt merkittävä osa lautamiehistä on naisia. Kysymys tässä asiassa ei ole tasa-arvohömpötyksestä vaan siitä, että nimikkeen täytyy olla kaikkien ymmärrettävissä ja ennen kaikkea sen on kuvattava myös tehtävää.

Nostalgialla tässä asiassa ei ole merkitystä eikä painoarvoa, siihen me vanhempi ikäpolvi syyllistymme.

=========================================

6. Hyvät kuulijat

Olemme jo vuosia olleet tilanteessa, jossa emme ole itse voineet vaikuttaa istunto-lukumääriimme käräjäoikeuksissa, vaikka todellisuudessa, lasketaanpa kuluja sitten millä kaavalla tahansa, olemme suomalaisen oikeudenkäytön halvin elementti.

Ikävänä pidän sitä, että kansanedustuslaitoksemme ei ole ottanut kyllin vakavasti niitä signaaleja joita olemme siihen suuntaan lähettäneet

================================

  1. Meidän kouluttautumisemme tähtää oman osaamisemme hyödyntämiseen, onhan esimerkiksi jo terminologia muuttunut, rikostyyppejä on tullut lisää, esimerkiksi. Suurinta osaamistamme on kuitenkin ihmisten arkielämän tuntemus, kansalaisten käsitys siitä mikä on oikeaa ja väärää.

 

Karrikoidusti voisi sanoa, että ammattituomarit tuntevat lakipykälät, mutta meidän on oltava ajan valtimolla ja tunnettava myös kirjoittamattomien lakien viestit.

Me olemme myös oikeussalien tarkkailijoita, saatamme huomata sellaistakin, mitä tuomari ei havaitse. Neljä silmäparia näkee enemmän kuin kaksi silmää.

===============================

Laki on niin kuin se luetaan. Ehkä näinkin, mutta muistakaamme, että:

mikä ei ole oikeus ja kohtuus, ei lakikaan voi olla.

Ehkäpä me maallikkotuomarit olemme myös eräänlaisia oikeuden ja kohtuuden osaajia.

Toivotan antoisaa viikonloppua laadukkaiden esitelmien, keskinäisen seurustelun ja kokemustenvaihdon merkeissä.

 

Puhalletaan yhteen tulevaisuudenhiileen.

Näiden ajatuksilla Julistan vuoden 2013 lautamiespäivät avatuksi

(XX)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

puheenjohtaja ht Matti Laukkanen 040–4135000

email: laukkanen.masa@luukku.com

Lautamiespäivien avauspuheenvuoro 22.3. 2014

Lautamiespäivien avauspuheenvuoro -22.3. 2014 noin klo 11 Kuopiossa
puheenjohtaja Matti Laukkanen

1. Alkusanat: Arvoisat luennoitsijat ja kutsuvieraat, hyvät lautamiehet. On kunnia saada olla täällä Savon-maan pääkaupungissa Kuopiossa. Ja heti aluksi haluan kiittää HO-piirin järjestely-toimikuntaa ja alueen maakuntia siitä myötämielisyydestä, jolla nämä LMP:t on toteutettu.

Näiden lautamiespäivien koulutuksellinen teema on ”Rajat ylittävä rikollisuus”.
Meillä on ollut vuodesta vuoteen kunnia saada luennoitsijoiksemme erityisalojensa huippuosaajia ja se tulee näkymään myös tämän päivän koulutuksellisessa osuudessa.

Arvoisat luennoitsijat. Teitä meidän on jälleen kiittäminen siitä, että näiden maallikko-tuomaripäivien luento-osuus tulee olemaan tehokas tietopaketti, josta me kukin voimme ammentaa työhömme tärkeää tietoa ja saada muistiimme uusiakin näkemyksiä. Nyt näkökulma on tietyllä tavalla myös itäsuomalainen.

2.
Kiitän jo tässä yhteydessä oikeusministeriötä ja Käräjäoikeutta siitä panoksesta, jolla se on vuosien myötä osallistunut yhdistyksemme elinvoimaisuuden säilyttämiseen.
Kansanedustuslaitostamme ei ole kiitosta ansainnut, kiitän heitä sitten kun päättäjämme ovat oikeasti paneutuneet suomalaisen oikeudenhoidon kulmakiven eli maallikko-tuomarijärjestelmän säilyttämistoimenpiteisiin lainsäädäntätoimien avulla.

Olisi tietysti hienoa saada kiittää kansan-edustuslaitostamme myös siitä, että lauta-miesjärjestelmää olisi valtiovallan myötä-vaikutuksella voimistettu, vahvistettu, mutta tämänhetkisen tiedon ja kokemuksen valossa maallikkotuomareiden olemassaolon turvaaminen on melkoiselta osaltaan eurooppalaisen tiivistyvän yhteistyön varassa.
3. Se ei tietenkään sulje pois kansallisten maallikko-tuomarijärjestöjen tekemää tärkeää ruohonjuuritason työtä. Kansalaisnäkökulmat on saatava esiin, jos ne hukataan, saattaa kansalaisten oikeuskäsitys kadota oikeudenhoidosta kokonaan.
On muistettava, että oikeudenhoitojärjestelmä on kansalaisia varten. Eikä niin, että kansalaiset ovat oikeudenhoitojärjestelmää varten.

Hyvät kuulijat: Tähän väliin muistutan, että suomalaisten maallikkotuomareiden asema oikeudenjakojärjestelmässä on paradok-saalinen, suorastaan järjenvastainen: kansalaiset haluavat sen säilyvän, mutta valtiovallan myötävaikutuksella ja säästö-vaatimuksilla sen olemassaolo on kyseen-alaistettu. Kun yhteiskunta kansainvälistyy, rikollisuus on kansainvälistä, eikö oikeudenhoitojärjestelmiä pitäisi päinvastoin vahvistaa ja kansalaisnäkökulmia lisätä?

Lainaan tähän väliin otteita Maallikkotuomari -lehden viime vuoden viimeisen numeron pääkirjoituksestani.

4. Siinä totesin, että me suomalaiset olemme tottuneet melko monessa asiassa tekemään niin kuin meitä ”viisaammat” kehottavat.
Vaan missä on viisaus? Kun joskus 70-luvulla meitä kehotettiin säästämään energiassa, me säästimme. Mikä oli seuraus? Seuraus oli se, että säästämisen seurauksena energiahinnat nousivat.
Tämän kaltaisia seurauksia on tullut liian monista yhteiskunnan eri osiin kohdistuneista säästöistä. Kokemukset ovat pelottavia.

Erittäin pelottavalta tuntuu ajatus, että suomalainen maallikkotuomarijärjestelmä ajettaisiin kokonaan alas. Jos niin kävisi, olisi puhe demokraattisesta oikeudenjakojärjestelmästä vain kimppu kauniita sanoja.
5. On totta, että todellisuudessa ns. lautamieskuluissa säätäminen on vain rahojen siirtoa taskusta toiseen. Hölmöläisten peiton-jatkamista kuten ansioitunut kolumnistimme eräässä asiantuntijapakinassaan lehdessämme kirjoitti.

Maallikkotuomarijärjestelmään kohdistuvat säästöt merkitsevät myös sitä, että oikeuden-jakojärjestelmä etääntyy meistä näkymättömiin, tuntemattomaksi hahmoksi, jossa tuntemat-tomat tahot kahmivat rahaa. Näin ollen voi kysyä, kuka säästää, missä ja miten?

Käytännössä säästämisen pitäisi merkitä turvaa.
Tässä ajassa säästäminen merkitsee liian usein uhkaa. Tähän uhkaan ovat havahtuneet myös kollegajärjestömme Euroopassa. Eurooppalainen yhteistyö onkin voimistunut ja yhä voimistumassa, jotta myös kansalais-näkökulma säilyisi ja voimistuisi ja osin yhtenäistyisi eurooppalaisissa oikeuden-jakojärjestelmissä.

6. Monissa Euroopan maissa maallikkotuomarius -instituutioilla varsin suuri arvo- ja päätösvalta, että Suomen Maallikkotuomarit ry on eurooppalaisen maallikkotuomari -yhteistyön uranuurtaja. Suomestahan tämä yhteistyö on liikkeelle lähtenyt.

Tämän vuoden näkymistä mainitsen että järjestönä osallistumme perustettavan maallikkotuomarijärjestö-organisaation jatkoperustamistoimenpiteisiin tämän kevään aikana EU-maallikkotuomarikokouksessa joka järjestetään Budapestissa toukokuussa.

Tuon kokouksen tavoite on vaikuttaa siihen, että tuomioistuinten toimintatapa- muutoksien yhteydessä vahvistetaan ja vakiinnutetaan maallikkotuomareiden osuutta oikeudenjäseninä kaikissa EU maissa.

7. Käytössä olevin resurssein tuetaan Viron, Latvian ja Liettuan lautamiesten yhdistys-toiminnan järjestäytymistä muun EU:n alueen tasolle.

Hyvät kuulijat
Koska tämä on viimeinen maallikkotuomari-päivien avauspuheenvuoroni puheenjohtajana, haluan tässä yhteydessä osoittaa lämpimät kiitokseni kaikille yhteistyötahoillemme, jäsenistöllemme, teille kaikille.
Tulemme jatkamaan monipuolista koulutustoimintaamme ja todennäköisesti myös otamme uusia keinoja käyttöömme.

Meille asiantuntijaluennot ovat olleet ja ovat jatkossakin merkittävä voimavara ja tiedon lähde. Luennot tarjoavat ja ovat tarjonneet meille reaaliaikaisia tietoja kaikilta oikeudenhoidon ja lakien valvonnan tasoilta.
Toivotan teille kaikkea hyvää ja muistutan, että nämä lautamies- eli maallikkotuomaripäivät ovat meille myös tapaamis- ja virkistystilaisuus, kokemustenvaihtoareena.

8. Jatkamme olemassaoloamme ja yhä uudelleen kiitän teitä kaikkia: on tärkeää, että olette olemassa.

Kutsu nyt hallitusneuvos ap. ylijohtaja Heikki Liljeroosin Oikeusministeriöstä.
Heikki on meidän Yhdistyksemme Kunniajäsen, ehkäpä hän on siis vanhin mukana oleva jäsenemme – täällä tänään. Tervetuloa!